Konkurs na Najładniejsze Domostwo w Gminie Lipnica Wielka 2023

Konkurs na Najładniejsze Domostwo w Gminie Lipnica Wielka 2023

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza Konkurs na Najładniejsze Domostwo w Gminie Lipnica Wielka 2023.

Konkurs ma na celu możliwość docenienia dbałości ludzi o swoje przydomowe ogródki.

Poniżej przedstawiamy kartę zgłoszenia wraz z zasadami konkursu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KARTA ZGŁOSZENIA:

Karty zgłoszenia należy składać do 11 sierpnia br. u sołtysów lub w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej (można również mailowo: kultura@lipnicawielka.pl), natomiast ocena nastąpi między 14-18 sierpnia 2023.

Ogłoszenie wyników na stronie gminnej Lipnica Wielka, a odbiór nagród na dożynkach.

Ocenie konkursowej podlegać będą następujące elementy:

● ogólny wygląd zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (czystość, porządek, utrzymanie sprzętu gospodarczego itp.)

● wywóz nieczystości i śmieci (czy domostwo posiada odpowiednią dokumentację – umowy potwierdzenia wywozu)

● prowadzenie i utrzymanie przydomowych ogródków – rodzaj i różnorodność prowadzonych upraw, grządki i rabaty kwiatowe, rodzaje sadzonych drzew i krzewów

● dekoracje obejścia różnymi elementami architektonicznymi z uwzględnieniem elementów orawskich (m.in. stary orawski sprzęt użytku codziennego, elementy z drewna, oczka wodne, fontanny itp.)

NALEŻY WYBRAĆ i PODAĆ KATEGORIĘ OCENY:

● ogródki zagrodowe (tradycyjne; zioła, warzywa, kwiaty itp.)

● ogródki mieszane (nowoczesne; kwiaty, drzewa, krzewy, skalniaki, oczka wodne itp.)

Nagrody rzeczowe przewidziano dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii. Pozostałe ogródki zostaną nagrodzone dyplomem.

Drukuj stronę Drukuj stronę