Konkurs plastyczno-literacki Józefina Mikowa i Piotr Borowy

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę śmierci Józefiny Mikowej oraz 90. rocznicę śmierci Piotra Borowego. Ogłaszając rok 2022 „Rokiem Józefiny Mikowej i Piotra Borowego” pragniemy oddać hołd tym wielkim Polakom i wielkim lipniczanom. Te postacie stanowią dla nas wzór postawy obywatelskiej i patriotycznej, symbolizują walkę niepodległościową Orawy, poświęcenie za Polskę i przywiązanie do wartości chrześcijańskiej. Niech ideały Józefiny Mikowej i Piotra Borowego będą przykładem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń mieszkańców naszej Gminy.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszych bohaterów w czasach przeszłych, ale i osadzić ich twórczość we współczesnych realiach.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka wraz z grupą „Orawa 2024”

1. Cel konkursu:

 • uczczenie 80. rocznicy śmierci Józefiny Mikowej i 90. rocznicy śmierci Piotra Borowego;
 • uczczenie 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski, Orawa z Niepodległą;
 • zachęcenie do aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • popularyzacja wiedzy na temat Józefiny Mikowej oraz Piotra Borowego w historii Orawy dla następnych pokoleń lipniczan;
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa oraz propagowania informacji na temat działalności Józefiny Mikowej oraz Piotra Borowego na Orawie;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez formy artystycznego wyrazu;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży patriotyczną postawą Józefiny Mikowej, nieopisanym cierpieniem i ofiarą z miłości do Lipnicy Wielkiej i Orawy;
 • inspirowanie współczesności postawą Piotra Borowego nazwanego „Gazdą orawskim”.

2. Tematyka szczegółowa konkursu:

 1. Józefina Mikowa:

– „Kobieta Ryś”

– „Między ludźmi i dla ludzi”

– „Inspiracja dla współczesności”

– „Jej życie jako Czysta Ewangelia”

 1. Piotr Borowy

„Jeden dzień z Jego życia”

„Inspiracja dla współczesności”

– „Wątek polityczny”

– „Ilustracje do dzieł pisanych Borowego (np. „Myśli”)

3. Szczegóły dotyczące wykonania prac :

 • należy wybrać jednego bohatera i jeden temat przyporządkowany do osoby; Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszego bohatera w czasach przeszłych , ale i osadzić Jego twórczość we współczesnych realiach;
 • technika prac plastycznych dowolna (rysunek, grafika, malarstwo i inne prace wykonane w formacie A3), bardzo prosimy nie malować portretów;
 • w przypadku prac literackich należy przygotować wiersz lub opowiadanie do 4 stron A4 (w miarę czytelnie – najlepiej w formie zapisu komputerowego);
 • prace należy wykonać samodzielnie;

4. Zasady uczestnictwa:

Konkurs plastyczno-literacki (indywidualnie bądź klasowo przygotowujemy prace plastyczne, wiersze bądź opowiadania na temat: 

 1. Józefina Mikowa: „Kobieta Ryś”, „Między ludźmi i dla ludzi”, „Inspiracja dla współczesności”, „Jej życie jako Czysta Ewangelia”
 2. Piotr Borowy: „Jeden dzień z Jego życia”, „Inspiracja dla współczesności”,„Wątek polityczny”, „Ilustracje do dzieł pisanych Borowego (np. „Myśli”).

kategorie wiekowe:

 klasy O – IV;

– klasy V – VIII;

– młodzież liceum oraz osoby dorosłe;

Przyjmujemy również indywidualne prace innych grup wiekowych serdecznie zachęcając starszych do udziału.

 Praca powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę;

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:
Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 518
Pok. Nr 3

Organizator nie zwraca prac, ma prawo do ich dowolnego wykorzystania w ramach obchodów „Orawa z Niepodległą” i roku 2022 ogłoszonego „Rokiem Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

5. Terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2022 r.;
 • ogłoszenie wyników odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie;

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

7. Ocena Prac:

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg poszczególnych grup wiekowych .

Komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Drukuj stronę Drukuj stronę