Konkurs plastyczno-literacki "Rok polskości na Orawie"

Konkurs plastyczno-literacki „Rok polskości na Orawie”

Grupa robocza Orawa 2024 wspólnie uzgodniła, że rok 2023 będzie „Rokiem Polskości na Orawie”. Pragnie przez to nawiązać do historii Orawy oraz patriotycznej postawy orawskich bohaterów symbolizując przez to walkę niepodległościową Orawy, poświęcenie za Polskę i przywiązanie do wartości. Niech te wspomnienia będą przykładem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń mieszkańców naszej Gminy.

W związku z powyższym ogłaszamy konkurs plastyczno-literacki pn. „Rok polskości na Orawie”, licząc na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszych bohaterów w czasach przeszłych, ale i osadzić ich twórczość we współczesnych realiach.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka wraz z grupą roboczą „Orawa 2024”

1. Cel konkursu:

 • uczczenie 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski, Orawa z Niepodległą;
 • zachęcenie do aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • popularyzacja wiedzy na temat historii Orawy dla następnych pokoleń lipniczan;
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa oraz propagowania informacji na temat Orawy;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez formy artystycznego wyrazu;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży patriotyczną postawą orawskich bohaterów, nieopisanym cierpieniem i ofiarą dla Orawy;

2. Tematyka szczegółowa konkursu:

 1. Czy warto było?” – współczesna Orawa w kontekście drogi do Niepodległości?.
 2. „Wehikuł czasu orawskich bohaterów” – jesteś bohaterem i masz wehikuł czasu gdzie się przenosisz?.
 3. Dzisiejsze inspiracje historią Orawy.

3. Szczegóły dotyczące wykonania prac :

 • należy wybrać jeden temat do wybranego zagadnienia; liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników.
 • technika prac plastycznych dowolna (rysunek, grafika, malarstwo i inne prace wykonane w formacie A3), bardzo prosimy nie malować portretów;
 • w przypadku prac literackich należy przygotować wiersz lub opowiadanie do 4 stron A4 (w miarę czytelnie – najlepiej w formie zapisu komputerowego);
 • prace należy wykonać samodzielnie;

4. Zasady uczestnictwa:

Konkurs plastyczno-literacki (indywidualnie bądź klasowo przygotowujemy prace plastyczne, wiersze bądź opowiadania na temat: 

 1. Czy warto było?” – współczesna Orawa w kontekście drogi do Niepodległości?.
 2. „Wehikuł czasu orawskich bohaterów” – jesteś bohaterem i masz wehikuł czasu gdzie się przenosisz?.
 3. Dzisiejsze inspiracje historią Orawy.

kategorie wiekowe:

 klasy 0 – IV;

– klasy V – VIII;

– młodzież liceum oraz osoby dorosłe;

Przyjmujemy również indywidualne prace innych grup wiekowych serdecznie zachęcając starszych do udziału.

 Praca powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę;

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:
Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 518
Pok. Nr 3

Organizator nie zwraca prac, ma prawo do ich dowolnego wykorzystania w ramach obchodów „Orawa z Niepodległą” i „Roku Polskości na Orawie”.

5. Terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2023 r.;
 • ogłoszenie wyników odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie;

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

7. Ocena Prac:

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg poszczególnych grup wiekowych .

Komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Drukuj stronę Drukuj stronę