Konkurs Plastyczny Kocham Polskę - Droga do Niepodległości

Konkurs Plastyczny Kocham Polskę – Droga do Niepodległości

W imieniu Organizatorów serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Kocham Polskę – Droga do Niepodległości. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 października 2022 r.

Regulamin Konkursu Plastycznego

KOCHAM POLSKĘ – DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

1. Cel konkursu:

– uczczenie 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej

– uczczenie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

– popularyzacja symboli narodowych w połączeniu z bohaterami regionu

– rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

– przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej

– propagowanie różnych technik malarskich

2. Tematyka konkursu: KOCHAM POLSKĘ – DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

MOTYWEM PRZEWODNIM KAŻDEJ PRACY POWINNY BYĆ SYMBOLE NARODOWE (np. flaga, godło) W POŁĄCZENIU Z BOHATERAMI REGIONU

3. Technika wykonywania prac

Dopuszczalna dowolna technika plastyczna wykonania prac (np. rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba,itp.)

– Format pracy- nie mniejszy niż A 4

4. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, uczniów ze szkół podstawowych klas 0 – VIII, młodzieży licealnej oraz dorosłych z terenu gminy Lipnica Wielka.

Nauczyciele plastyki przeprowadzają w szkołach wstępną selekcję prac.

Praca powinna zawierać:

– imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę i technikę wykonania należy umieścić na odwrocie pracy

– imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia wykonującego pracę

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej lub Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483, Lipnica Wielka 518

5. Terminy:

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 października 2022 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych prac.

7. Ocena Prac:

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg grup wiekowych.

Komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 11.11.2022 r. w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

8. Informacje dodatkowe:

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

– Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

– Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka.

9. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Biało-czerwona Orawa” w ramach programu „Kocham Polskę!”

Drukuj stronę Drukuj stronę