Konsul Generalny Węgier z wizytą w naszej gminie

Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér odwiedził Lipnicę Wielką i spotkał się z wójtem Mateuszem Lichosytem. Pan konsul interesował się historią Orawy, rozmawiano o rozwoju kulturalnym i turystycznym naszego regionu, a także o projektach realizowanych w Lipnicy Wielkiej przy współpracy z Węgrami. Podkreślano  potrzebę dalszego rozwoju przyjaznych stosunków polsko – węgierskich na Orawie.

Pan konsul zwiedził naszą miejscowość, kościół, plac Borowego. Była to bardzo miła, przyjazna i na pewno nie ostatnia wizyta.

foto: Bronek Kowalczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę