Kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy uprzejmie, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na terenie gminy Lipnica Wielka rozpoczynają się kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zapisów uchwały antysmogowej.

Zaplanowane kontrole, to jedno z działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszej Gminie

Kontrole przeprowadzane są przez przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy, posiadających upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach od 7.00 do 20.00, bez wcześniejszego powiadomienia.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają:

  • rodzaj stosowanego urządzenia grzewczego,
  • zawartość urządzenia,
  • materiały przygotowane do spalenia,
  • w przypadku podejrzenia spalania odpadów, popiół.

Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących posiadanego kotła oraz zakupionego opału. Stosowane do ogrzewania drewno może zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. Podczas kontroli sporządzony zostaje protokół.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku może spodziewać się ponownej kontroli, dotyczącej sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Czego nie wolno palić?

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Ale co można rozumieć jako śmieci?

Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po mleku, sokach, jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony.

Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też kolorowych tekturowych opakowań.

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane co najmniej dwa lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% – wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Rozpoczyna się sezon grzewczy a więc prosimy dbać o jakość spalanych paliw oraz o czystość kotłowni!

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Udaremnianie i utrudnianie kontroli to przestępstwo zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Drukuj stronę Drukuj stronę