Krakowskimi śladami księdza Ferdynanda Machaya

Krakowskimi śladami księdza Ferdynanda Machaya

W dniu 22 sierpnia 2023 roku po uprzednich zapisach udaliśmy się do Krakowa w ramach wakacyjnej lekcji bibliotecznej.

Grupa dzieci i młodzieży pod opieką pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Stanisławy Kucek oraz Pana Roberta Kowalczyk podążała śladami ks. Ferdynanda Machaya. Swoją lekcję rozpoczęliśmy od symbolicznego zapalenia zniczy na rodzinnym grobie Machayów, na Cmentarzu Salwatorskim. Odwidzieliśmy także groby zasłużonych Orawian oraz sympatyków Orawy spoczywających na tej nekropolii. Zwiedziliśmy kościoły w których proboszczem był ks. Ferdynand Machay, tj. kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna na Zwierzyńcu oraz Kościół Mariacki. Odwiedziliśmy również jedną z najstarszych świątyń w Krakowie jaką jest świątynia św. Andrzeja oraz Collegium Maius a także Collegium Novum. Znad Wisły podziwialiśmy Wawel i oczywiście zatrzymaliśmy się obok legendarnego smoka wawelskiego.

W czasie całego wyjazdu prowadzona była prelekcja, która przybliżyła nam postać zasłużonego dla Orawy ks. Ferdynanda Machaya oraz innych bohaterów jego pamiętnika pt. „Moja droga do Polski”.

Żywa lekcja biblioteczna bardzo nam się podobała, była interesująca, ponieważ oprócz cennej wiedzy, którą usłyszeliśmy mogliśmy również zwiedzić i zobaczyć piękne miejsce bezpośrednio związane z ks. Ferdynandem Machayem. Cenne jest to, gdy w tak młodym wieku można poznać dzieje tak bogatej duchowo, patriotycznie i historycznie osoby, jaką był ks. Ferdynand Machay.

Kamila Kramarz, Zuzanna Lichosyt

Rezultatem niematerialnym wyjazdowej lekcji bibliotecznej była popularyzacja wiedzy o Orawie wśród dzieci i młodzieży, budowa kapitału społecznego na bazie ludzi młodych.

Powyższe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Moja droga do Polski” z Programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej.

Drukuj stronę Drukuj stronę