Laury Babiogórskie dla Andrzeja Buronia i Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej

W dniu 18 grudnia 2021 br., podczas spotkania świątecznego w Bystrej Podhalańskiej, odbyło się uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich – prestiżowej nagrody Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich ustanowiło Laur Babiogórski dla honorowania osób fizycznych i prawnych za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach gospodarki i kultury. Zaszczytne wyróżnienia przyznawane są przez kapitułę.

Kandydatów do wyróżniania Laurem zgłaszają: wójtowie, burmistrzowie lub rada gminy/miasta. Tegorocznymi laureatami Lauru Babiogórskiego zgłoszonymi przez Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta zostali: Pan Andrzej Buroń oraz Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej (nagrodę odebrał kapelmistrz orkiestry Łukasz Bandyk).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Jesteśmy z Was dumni.

K.K.

Andrzej Buroń

Pan Andrzej Buroń urodził się w 1965 roku w Jabłonce. Z wykształcenia jest nauczycielem, jest absolwentem 5-letnich studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania oświatą, a także wiele innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szczególności w obszarze wychowania fizycznego i uprawnień szkoleniowych. Od 1998 roku instruktor Klasy I w narciarstwie biegowym, pasjonat biegów narciarskich i sportów zimowych.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego zawodowo związany ze Szkołą Podstawową nr 1 i Nr 2 w Lipnicy Wielkiej od 1993 roku. Od lipca 2009 posiada status nauczyciela dyplomowanego. W okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej. Za swoją pracę zawodową otrzymywał zarówno nagrody dyrektora szkoły, jak również Wójta Gminy.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe Pana Andrzej Buronia: trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów, dwukrotnie brązowy i złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w sztafecie, Międzynarodowy Akademicki Mistrz Polski w narciarstwie biegowym, dwukrotny wicemistrz Polski seniorów w narciarstwie biegowym.

Działalność szkoleniowo-sportowa: instruktor narciarstwa  biegowego  i turystyki rowerowej,  propagator narciarstwa biegowego wśród młodzieży na terenie Gminy Lipnica Wielka – wielu wychowanków po zakończeniu edukacji w Lipnicy Wielkiej kontynuowało kariery sportowe zajmując czołowe miejsca na zawodach rangi mistrzostw Polski w biegach narciarskich i biathlonie.  

W Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Babia Góra” instruktor sekcja narciarstwa biegowego. Najlepsze osiągnięcia zawodników tego Klubu to: 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w narciarstwie biegowym Wiśle (A. Orawiec), czołowe lokaty zawodników w klasyfikacji generalnej Wojewódzkiej Ligi w Narciarstwie Biegowym (K. Magiera – I miejsce, A. Orawiec – II miejsce, M. Bandyk III miejsce). Corocznie przygotowuje także uczniów szkół do zawodów sportowych na terenie gminy (w tym: Memoriał im. dra E. Kowalczyka, mistrzostwa gminy w narciarstwie zjazdowym, rozgrywki sportowe dzieci, Biegi Pasterskie, Orawiada).

Działalność społeczna w strukturach OSP: Pan Andrzej Buroń działalność w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczął w 1987 roku w Piekielniku, a na terenie gminy Jabłonka działa od 1996 roku. Pełnione funkcje w strukturach OSP:  zastępca naczelnika OSP Zubrzyca Dolna  w latach: 1996-2001, Prezes Zarządu OSP Zubrzyca Dolna w latach 2006-2016. Pełnione funkcje w strukturach Zarządu Gminnego OSP Gminy Jabłonka: wiceprezes w latach 2006- 2011, prezes w latach 2011-2021, sekretarz od roku 2021.

Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony: Złotym medalem „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana”, Brązową odznaką MSWiA „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Medalem Honorowym „Za zasługi dla pożarnictwa ziemi nowotarskiej”.

Corocznie bierze udział w państwowych, samorządowych i kościelnych uroczystościach w Gminie Jabłonka, jako dowódca pocztów sztandarowych.

Orkiestra Dęta w Lipnicy Wielkiej

Orkiestra dęta w Lipnicy Wielkiej powstała już na początku XX wieku, przed I wojną światową, kiedy Orawa należała do Królestwa Węgierskiego. Poseł do parlamentu węgierskiego Ferdynand Skiczak ufundował instrumenty dla  orkiestry w Lipnicy Wielkiej.  Cel był po trosze polityczny, bo akurat się zbliżały wybory i lipniczanie wyruszyli do punktu wyborczego w Bobrowie (obecnie Słowacja) na wezwanie księdza proboszcza Józefa Bonka, by zagłosować na Skiczaka. Orkiestra ta działała do I wojny światowej, potem umilkła, bowiem wielu muzyków trafiło na front, wielu zginęło, a instrumenty poniszczały.

Następnie  w 1925 roku Emil Mika, wielce zasłużony dla Orawy i Polski działacz społeczny i niepodległościowy, reaktywował orkiestrę dętą pod patronatem Towarzystwa Szkoły Ludowej. Instrumenty zakupiono w Brnie z dotacji TSL, część pieniędzy sami członkowie orkiestry zebrali, organizując zabawy ludowe, imprezy kulturalne i chodząc „po śpiywance” z szopką. Wkrótce orkiestra osiągnęła wysoki poziom i z powodzeniem koncertowała na Orawie i poza jej granicami. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu (często nawet w godzinach nocnych), najpierw w izbie szkolnej, a od roku 1926 roku w Domu Ludowym. Orkiestra ta działała do II wojny światowej. W czasie wojny, zwłaszcza gdy front zatrzymał się w Lipnicy Wielkiej, większość instrumentów została zniszczona. Dopiero w 1969 roku postanowiono ożywić na nowo orkiestrę. Z inicjatywy Wendelina Michalaka (Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej) oraz Izydora Osiki (sekretarza Gminy) zakupiono w Czechosłowacji instrumenty. Naukę gry prowadził Jan Świetlak z Zubrzycy Górnej i Karol Stopiak z Lipnicy Wielkiej (organista). Pierwszy koncert odbył się w kościele na Nowy Rok w 1970r. Jan Świetlak prowadził orkiestrę do 1979, potem Jan Jazowski. W latach 80. orkiestra znowu na kilka lat  zamilkła. Jednak  ponownie ożyła z inicjatywy sołtysa Andrzeja Janowiaka oraz Franciszka Łazarczyka i Bronka Kowalczyka. W 1986 roku Jan Sawina, dyrygent i kapelmistrz, któremu całe Podhale wiele zawdzięcza w dziedzinie upowszechniania muzyki – rozpoczął prace z kandydatami na muzyków. Efekty rychło dały o sobie znać: III miejsce w Nowym Sączu na przeglądzie „Echo Trombity” w 1992 roku oraz koncerty na Słowacji, w Częstochowie, w Licheniu. Dobrą kondycję zawdzięcza orkiestra z Lipnicy przede wszystkim OSP Lipnica Wielka – Centrum, Wspólnocie Leśnej Urbarialnej, Urzędowi Gminy oraz ludziom dobrej woli, którzy kochają muzykę, orkiestrę i wspierając ją finansowo i organizacyjnie. Po Janie Sawinie orkiestrę prowadził również Mirosław Smoleń, a następnie Marian Sułkowski. Obecnie kapelmistrzem jest Łukasz Bandyk.

fot. Wojciech Ciombrowski

Drukuj stronę Drukuj stronę