Laury Babiogórskie

W dniu 20 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Na Sali Rycerskiej suskiego zamku uhonorowano laureatów „Lauru Babiogórskiego” ze wszystkich gmin zrzeszonych w SGB. Wśród wyróżnionych, na wniosek Wójta Gminy Lipnica Wielka, znalazły się nasze „Gminne Nowiny” oraz Bronisław Kowalczyk. Nagrodę dla Gminnych Nowin odebrały Stanisława Kucek i Karolina Kowalczyk.

Po części oficjalnej laureaci i goście zwiedzili zamek suski oraz Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej.

Laury Babiogórskie przyznaje Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich na wniosek burmistrzów, wójtów lub rad gmin osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry.  Są dwa stopnie wyróżnienia:  podstawowy i szczególny.  Laury Babiogórskie przyznawane są od 2000 roku.

Drukuj stronę Drukuj stronę