Liceum lipnickie znowu wśród najlepszych w Polsce

Najlepsze licea – Brązowa Szkoła 2021

W tegorocznym ogólnopolskim XXIII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2021”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Jest to powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku. Wysoka pozycja to wynik zaangażowania i współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy: Ranking Perspektyw to „profesjonalnie uporządkowana informacja”. Robiona z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. No właśnie, obiektywnych. W Rankingu korzystano wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria są znane, sprawdzone, oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, rozszerzonych, sukcesy uczniów w olimpiadach. Nie ma tu subiektywnych wskaźników typu „opinia wśród rodziców” czy „poziom zadowolenia uczniów” – bo nie da się tego wiarygodnie zmierzyć. Ranking pomoże także w podjęciu decyzji o wyborze szkoły uczniom, którzy nie mogą poszczycić się doskonałymi wynikami egzaminu ósmoklasisty i najlepszymi ocenami na świadectwie. Szkoły z samego szczytu listy ich nie przyjmą, ale z pewnością – dzięki rankingowi – znajdą oni dobrą szkołę, odpowiadającą ich możliwościom i ambicjom.

Zdawalność Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej w 2020 roku:

https://www.zslipnicawielka.pl/egzaminy/685-najwyzsza-zdawalnosc-w-powiecie

Drukuj stronę Drukuj stronę