Lipnicki Społecznik Roku 2020 – zgłoś społecznika

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania osób indywidualnych, organizacji, grup nieformalnych i instytucji działających na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka do Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. „Lipnicki Społecznik Roku” dla uhonorowania szeroko pojętej działalności społecznej (np. strażacy, działalność kulturalna, sportowa, dobroczynna, sponsorzy ww. działalności, i inne). Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2021 roku. O formule wręczenia nagrody „Lipnicki Społecznik Roku” poinformujemy w czasie późniejszym. Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia.


Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka dla działaczy społecznych „Lipnicki Społecznik Roku”

§ 1

1. Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. „Lipnicki Społecznik Roku” przyznawana jest dla uhonorowania szeroko pojętej działalności społecznej (np. strażacy, działalność kulturalna, sportowa, dobroczynna, sponsorzy ww. działalności, i inne) zarówno dla osób indywidualnych, organizacji, grup nieformalnych i instytucji działających na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka.

2. Nagroda przyznawana jest za szczególne społeczne osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie takich działań.

3. Każdego roku zostaje przyznany jeden tytuł „Lipnickiego Społecznika Roku” spośród nadesłanych zgłoszeń.

4. O przyznaniu tytułu decyduje każdorocznie Kapituła Konkursu „Lipnicki Społecznik Roku” powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lipnica Wielka.

5. Kandydatury do przyznania tytułu „Lipnicki Społecznik Roku” zgłaszają: osoby indywidualne, organizacje, grupy nieformalne i instytucje działające na terenie lub dla terenu gminy Lipnica Wielka do końca danego roku kalendarzowego na załączonej do regulaminu KARCIE ZGŁOSZEŃ.

6. Wręczenie nagrody nastąpi w jeden dzień weekendu w pierwszych dwóch miesiącach danego roku kalendarzowego podczas imprezy Spotkanie Noworoczne” i odbędzie się w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. W przypadku obostrzeń związanych z pandemią zostanie ustalona inna forma wręczenia nagrody.

§ 2

1. Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka przyznawana jest w postaci rzeczowej. O rodzaju nagrody każdorazowo decyduje Wójt Gminy. Istnieje możliwość przyznania dodatkowych nagród przez Wójta Gminy dla innych wybranych grup społecznych / osób.§ 3Wręczenie nagród winno mieć charakter uroczysty.§ 4Nagrody są finansowane ze środków budżetu gminy Lipnica Wielka

Drukuj stronę Drukuj stronę