Lipnicki Społecznik Roku 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipnica Wielka - Przywarówka

Lipnicki Społecznik Roku 2022 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipnica Wielka – Przywarówka

Podczas 24. Dożynek w gminie Lipnica Wielka – Święta Chleba wraz z Turniejem Sołectw, których gospodarzem było sołectwo Skoczyki, wręczono statuetkę Społecznika Roku 2022.

Kapituła Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka „Lipnicki Społecznik Roku” postanowiła przyznać tytuł
Lipnicki Społecznik Roku 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce w uznaniu za wielkie zasługi na rzecz pracy społecznej i bezpieczeństwa w naszej gminie.

O odbiór statuetki poproszono zasłużonego dla rozwoju straży OSP w Przywarówce Pana Wiktora Kramarza. Dla Pana Wiktora cała publiczność odśpiewała zasłużone „Sto lat”.

W laudacji nagrody czytamy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce powstała w roku 1986. Swoją siedzibę OSP ma w obiekcie Lipnica Wielka 1046.

Budynek ten powstawał w latach 1978-1986, zaś jednym z inicjatorów jego powstania był Pan Wiktor Kramarz. Po oddaniu budynku do użytkowania Naczelnikiem OSP Przywarówka zostaje p. Wiktor Kramarz, jako współzałożyciel tej jednostki i pełni funkcje naczelnika lub prezesa OSP przez kilka kadencji. Staraniem władz OSP Przywarówka i jej członków stopniowo jednostka jest wyposażana w sprzęt gaśniczy, ratunkowy, umundurowanie strażaków i pozostały sprzęt służący bezpieczeństwu.

OSP Przywarówka jest ważnym centrum aktywności mieszkańców tego sołectwa oraz pełni istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa Gminy Lipnica Wielka, w tym zabezpieczenia logistycznego imprez gminnych, uroczystości gminnych i religijnych oraz imprez sportowych coraz częściej organizowanych w tej części Lipnicy Wielkiej.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

fot. Kamil Kuś Orawa.tv

Drukuj stronę Drukuj stronę