Małopolska Tarcza Antykryzysowa – kolejne laptopy dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego

Gmina Lipnica Wielka pozyskała dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły na zakup kolejnych 20 laptopów i 37 oprogramowań dla szkół podstawowych oraz liceum w naszej gminie.
Całkowita wartość zakupionych komputerów to 75.000,00 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pokryło całą kwotę.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Drukuj stronę Drukuj stronę