Mikroprojekt pn.”Babiogórskie ścieżki rowerowe”

Mikroprojekt pn.”Babiogórskie ścieżki rowerowe”

Mikroprojekt pn.”Babiogórskie ścieżki rowerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Partner Wiodący: Gmina Lipnica Wielka

Partner Projektu: Obec Rabćice

Kwota dofinansowania99 996,36 Euro

Całkowita wartość projektu: 131 418,54 Euro

Cel operacji: Stworzenie wspólnych trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniające się do jego ochrony, promocji i rozwoju poprzez rozszerzenie i udoskonalenie komunikacyjnej infrastruktury turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Lipnica Wielka po stronie polskiej oraz w gminie Rabćice po stronie słowackiej oraz wspólnej propagacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obu regionów w pobliżu istniejących i nowo zbudowanych ścieżek rowerowych, pośrednictwem tablic informacyjnych i wspólnych dodatkowych (miękkich) działań.

Drukuj stronę Drukuj stronę