- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

„Młodzi pełni POWER-a!”

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 29  lat ( w tym o niskich kwalifikacjach  oraz osoby z niepełnosprawnościami) z powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego, które:

Okres realizacji: 1.09.2020 – 30.11.2022 .

Rekrutacja ciągła: 09.2020 – 10.2021

Cel projektu: zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa na rynku pracy osób objętych wsparciem.

Wsparcie obejmuje:

Uczestnikom przysługuje :

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wartość projektu: 2 589 460,00 zł . Dofinansowanie 2 459 987,00, w tym z UE 2 182 396,89 zł oraz budżetu państwa 277 590,11 zł.

Szczegóły w Regulaminie projektu

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz projekt realizujemy z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro projektu przy  ul. Bulwarowej 9, mieści się w  budynku Urzędu Gminy, bez barier architektonicznych. Tutaj załatwicie Państwo wszystkie formalne sprawy jak również skorzystacie ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Biuro mieści się na parterze, drzwi wejściowe są odpowiedniej wielkości do wjazdu wózkiem inwalidzkim.  Na tym samym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia i staże w ramach projektu, również  będą Państwo odbywać w salach spełniających wymóg dostępności. Prosimy o wypełnienie Ankiety potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami, która jest dostępna w sekcji Dokumenty do pobrania (poniżej). W projekcie założyliśmy możliwość wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, gdyby taka potrzeba zaistniała. Kontakt z Uczestnikami –  za pomocą różnych kanałów komunikacji: tel, e-mail, poczta, osobiste spotkanie. Nasza dokumentacja rekrutacyjna jest zgodna ze standardem cyfrowym.

Sprawdź zasady rekrutacji TUTAJ [1]

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON

31-534 Kraków, aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

Tel. 12 427 28 39

Biuro Projektu: 34-400 Nowy Targ, Urząd Gminy pok. nr 5, ul. Bulwarowa 9

Rekrutacja: Tel.  790 501 143; 660 373 344:

                             e-mail: gama.centrumszkolen@gmail.com