Mobilny punkt ZUS w Lipnicy Wielkiej

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektronicznie.

Zapraszamy dopunktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Żeby założyć konto na PUE ZUS należy mieć ze sobą:

– dowód osobisty,

– adres mailowy,

– numer telefonu

a do wysłania wniosku o świadczenie Dobry Start 300+ :

– numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie,

– nr PESEL dziecka,

– nazwę i adres szkoły do której dziecka będzie uczęszczało od 1 września 2021r.

Mobilny punkt ZUS będzie działał

w dniu27 sierpnia 2021 r. ( piątek) w godz. 9.00-13.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej – Remiza OSP Centrum – Lipnica wielka 520

Drukuj stronę Drukuj stronę