Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Nabory na podejmowanie działalności gospodarczej (utworzenie nowego przedsiębiorstwa i utworzenie nowego przedsiębiorstwa a turystyce).

Masz pomysł na biznes i brakuje ci odpowiedniego finansowania?  Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą oraz jesteś mieszkańcem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy (gminy: Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka), nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA- 100 000 zł).

Nabór Nr 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa)

od 20-09-2023r. do 04-10-2023r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 25 012,43 € (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 100 049,72 zł)

—> jedna osoba otrzyma wsparcie

Nabór nr 3/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej(utworzenie nowego przedsiębiorstwa w turystyce)

od 20-09-2023r. do 04-10-2023r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 32 312,25 € (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 129 249,00 zł)

—> jedna osoba otrzyma wsparcie

KWOTA WSPARCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA JEDNEGO BENEFICJENTA ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 100 000 zł.

->Warunek :  UTRZYMANIE FIRMY PRZEZ 2 LATA.

->Pomoc wypłacana w formie ryczałtu (2 transze, pierwsza po podpisaniu umowy – 80%, druga po zrealizowaniu umowy- 20%).

->Konkurs dla osób fizycznych, obywateli państwa członkowskiego UE mającej miejsce zamieszkania na obszarze LGD.

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) .

Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

  • niepełnosprawni,
  • młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),
  • starsi ludzie (po 50 roku życia) ,
  • młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).

Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.


Szczegółowe informacje w Ogłoszeniu o Naborze na naszej stronie w Aktualnościach.
https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabor-nr-2-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/
https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabor-nr-3-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa-w-turystyce/

Drukuj stronę Drukuj stronę