Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie

Ponownie potwierdziło się, że nasze lipnickie Liceum osiąga bardzo dobre wyniki maturalne. W tym roku, mimo konieczności prowadzenia w ostatnim okresie nauki nauczania zdalnego, nasi absolwenci osiągnęli zdawalność na poziomie 95,65 % co jest najwyższym wynikiem w powiecie, a ten wynik może dojść do 100% po jednym tylko egzaminie poprawkowym.
Dla porównania średnia krajowa dla liceów ogólnokształcących to 81,1 % a wojewódzka to 84% przy średnim ogólnym wyniku krajowym 74%. Wyniki z poszczególnych przedmiotów lipnickiego Liceum Ogólnokształcącego są znaczące i plasujące nas w ścisłej czołówce liceów zarówno na szczeblu powiatu, województwa jak i ogólnopolskim. Jeśli weźmiemy pod uwagę tegoroczny wynik z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowej to plasujemy się w powiecie odpowiednio na 2 i 3 miejscu i są to osiągnięcia znacząco wyższe od średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Również na poziomie rozszerzonym z chemii i języka polskiego mamy wynik dające odpowiednio 2 i 3 miejsce w powiecie i są wyższe od średnich powiatowych. Również z pozostałych egzaminów nie schodzimy poniżej 5 miejsca w powiecie.

Drukuj stronę Drukuj stronę