Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Lipnica Wielka po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 16 000,00 zł, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowita wartość projektu wynosi 20 000,00 zł (kwota 4 000,00 zł stanowi obowiązkowy wkład własny gminy).

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi,

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki,

– Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
– Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej (Technikum).

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Głównym celem realizowanego programu będzie budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

Zadanie finansowane jest ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę