Informacja

Obwieszczenie o zmianie SUIKZP oraz MPZP w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

WNIOSEK o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka

OBWIESZCZENIE nr 3/2020 WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

WNIOSEK o zmianę przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka

OBWIESZCZENIE nr 2/2023 WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

Drukuj stronę Drukuj stronę