Odbiór zakupionego węgla w ramach dystrybucji prowadzonej przez samorząd

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że rozpoczęła się dystrybucja węgla kamiennego w ramach działań prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Na terenie Gminy Lipnica Wielka dystrybucją węgla zajmują się trzy składy:

  1. Józef Magiera FPHU KALI, 34-483 Lipnica Wielka 510 – telefon: 18/26-347-01;
  2. Tomasz Lach TruckMan, 34-483 Lipnica Wielka 751a – telefon: 782-004-122;
  3. Stanisław Wojtusiak Firma Budowlana WOJ-BUD, 34-483 Lipnica 442 (punkt składowania węgla: magazyn towarów Jabłonka Kozubek) – telefon: 661-967-956.

W ramach prowadzonej dystrybucji rozprowadzany będzie węgiel:

  • Ekogroszek Pieklorz z KWK Ruch Chwałowice,
  • Węgiel gruby tj. węgiel orzech z KWK Piast Ziemowit oraz
  • Węgiel gruby tj. węgiel kostka z KWK Ruch Bielszowice.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez samorząd będą w kolejności daty złożenia wniosku informowani o możliwości dokonania wpłaty za dany sortyment węgla oraz jego odbiór we wskazanym punkcie odbioru (dystrybucji). Upoważniony pracownik Urzędu Gminy poinformuje w rozmowie telefonicznej o możliwości dokonania wpłaty i wskaże punkt odbioru węgla.

Cena dystrybucji węgla na terenie Gminy Lipnica Wielka została ustalona na 1.900,00 zł/tonę. Cena obejmuje odważenie oraz załadunek węgla w punkcie odbioru, ale bez jego dostawy do wskazanego miejsca przez kupującego.

UWAGA! Wpłaty dokonane samodzielnie bez uprzedniej informacji ze strony pracownika Urzędu Gminy nie będą honorowane możliwością wydania węgla!!!

Szczegółowy sposób wypełnienia blankietu wpłaty oraz numer rachunku bankowego został podany w czasie składania wniosku, a także można go pobrać w poniższym pliku.

W trakcie odbioru węgla we wskazanym punkcie odbioru, należy okazać dokument tożsamości oraz potwierdzić czytelnym podpisem na dwóch listach odbiór węgla.

Drukuj stronę Drukuj stronę