Odblask dla seniora

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej przystąpiła w tym roku do XI edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Konkurs został zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Jednym z głównych celów akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W ramach konkursu organizowano szereg działań  z zakresu bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakładanie odblasków. Wśród podjętych inicjatyw znalazły się takie, które skierowane były do Seniorów.  

5 października uczennice z klasy II wraz z wychowawczynią odwiedziły samotnie mieszkających Seniorów. Celem tych spotkań było wyposażenie starszych osób w elementy odblaskowe oraz podkreślenie ich znaczenia dla bezpiecznego poruszania się po drodze. Starsze osoby bardzo chętnie wysłuchały informacji o prowadzonej akcji. Podkreślono, że posiadanie elementu odblaskowego przez pieszego czy rowerzystę znacznie poprawia widoczność na drodze. Kierowcy są w stanie z dużej odległości zauważyć osoby poruszające się w ruchu drogowym i tym samym uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Dziękujemy Gminie Lipnica Wielka za wsparcie i promowanie naszej akcji oraz przygotowanie upominków dla odwiedzanych Seniorów. 

Drukuj stronę Drukuj stronę