Odkrywaj z nami Orawę

W ramach mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wykonano m.in remont istniejącej studni przy źródełku Piotra Borowego i kapliczki oraz utwardzono ciągi piesze na polanie gdzie odbywa się Święto Pasterskie.

Poprzez rozbudowę transgranicznej infrastruktury Centrum Produktu Lokalnego o elementy małej architektury oraz wykonanie ciągów pieszych poprawione zostały warunki korzystania z tego transgranicznego produktu przez mieszkańców i turystów przybywających tu podczas wycieczek rowerowych polsko-słowackimi szlakami rowerowymi na Orawie , wycieczek pieszych na Babią Górę lub podczas wydarzeń i spotkań związanych z tradycjami lokalnymi organizowanych w tym miejscu.

Modernizacja historycznego źródełka Piotra Borowego i wyposażenie go w elementy infrastruktury rekreacyjnej tworzy dodatkowe miejsce dla mieszkańców i turystów, w którym mogą poznawać dzieje ziemi orawskiej i odpoczywać równocześnie w pięknym otoczeniu orawskiej przyrody.

Ponadto uzupełnieniem tych robót jest stworzona gra terenowa -quest, który wiedzie śladami Apostoła Orawy – Piotra Borowego. Zachęcamy Państwa do przejścia trasą questu, uzupełnienia hasła i odnalezienia skarbu. Ulotki questu są dostępne w Urzędzie Gminy, Bibliotece i Gminnym Centrum Kultury.

Tym samym dla mieszkańców i turystów stworzona została kompleksowa oferta zachęcająca do spędzania tutaj wolnego czasu, łącząca poznawanie kultury i tradycji lokalnych Orawy, jej historii oraz korzystanie z walorów ziem polsko-słowackiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu 58 548,88 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj.49 766,54 euro.

.Partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka 
34-483 Lipnica Wielka  518
tel: (+48) 18 26 345 95 / fax:(+48) 18 26 345 97
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl
Partner mikroprojektu: Obec Bobrov
Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
Žilinský kraj
Tel.: 043/552 43 99
Mail: webmaster@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.05.2022 r.

Nr mikroprojektu INT/ET/TAT/1/IV/A/0323

Quest do pobrania

Drukuj stronę Drukuj stronę