Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2022, 2/2022, 3/2022 do Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ogłasza nabory wniosków:

Nabór 1/2022 – http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-1-2022-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej-nowe-lub-zmodernizowane-obiekty-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej/

Nabór 2/2022 – http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-2-2022-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych-dzialania-promocyjne-obszaru/

Nabór 3/2022 – http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2022/01/28/nabor-nr-3-2022-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-zabytki-poddane-pracom-konserwatorskim-w-wyniku-wsparcia-w-ramach-lsr/

Drukuj stronę Drukuj stronę