- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ogłasza nabory na dofinansowanie projektów z zakresu:

Nabór 1/2021 – http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-1-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa/ [1]

Nabór 2/2021- http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-2-2021-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczejutworzenie-nowego-przedsiebiorstwa-w-turystyce/ [2]

Nabór 3/2021- http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-3-2021-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/ [3]

Nabór 4/2021 – http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2021/05/11/nabor-nr-4-2021-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnychwydarzenia-rekreacyjno-sportowe/ [4]

Serdecznie zachęcamy do skorzystania.