Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2023 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka”.

Oferty można składać do 23.03.2023 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 01.03.2023 roku.

Drukuj stronę Drukuj stronę