Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Oferty można składać do 01.02.2022 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 3/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 11.01.2022 roku

Zarzadzenie Wójta – powołanie Komisji Konkursowej

Zarzadzenie Wójta – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Regulamin
Oferta – wzór
Umowa – wzór
Sprawozdanie – wzór
Opis faktur – wzór

Drukuj stronę Drukuj stronę