Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta

w sprawie podjęcia działań mających na celu usunięcie z pasa drogowego przedmiotów, które mogą utrudniać zimowe utrzymanie oraz przycięcie drzew i krzewów wystających z prywatnej posesji na drogę gminną.

Drukuj stronę Drukuj stronę