Ogólnopolski Konkurs Literacki „Józefa Mikowa – Królowa Orawy” w 80. rocznicę bohaterskiej śmierci Józefy Mikowej

KONKURS LITERACKI „Józefa Mikowa – Królowa Orawy”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lipnica Wielka

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, piszący w języku literackim lub gwarze.
Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest uczczenie 80. rocznicy śmierci Józefy Machay-Mikowej, zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią Józefy Mikowej, z jej patriotyzmem, pracą społeczną i obywatelską, duchowością, charyzmą i bohaterstwem;
Józefa Machay-Mikowa (1897–1942) nazywana „Królową Orawy”. Działaczka patriotyczna i społeczna. Za działalność na rzecz Polski więziona w latach 1919-1920 przez władze czechosłowackie. Działała w Tajnej Organizacji Wojskowej. W wieku zaledwie 23 lat odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W okresie międzywojennym angażowała się w życie społeczne i kulturalne polskiej Orawy. Podczas II wojny światowej działała w ZWZ (ps. Ryś), od 1939 r. organizowała sieć szlaków przerzutowych i kurierskich na Węgry, była szefem łączności i płatnikiem okręgu krakowskiego. Aresztowana, torturowana i zamordowana przez Niemców. Józefina Mikowa symbolizuję walkę niepodległościową Orawy i męczeństwo za Polskę. Postać te jest dla mieszkańców Orawy wielkim autorytetem i przykładem prawdziwej miłości do ojczyzny.


Ostatnio ukazał się film o Królowej Orawy zrealizowany przez TVP Historia: „Kobieta ryś” (2021)
Filmowa opowieść o Królowej Orawy, pięknej wewnętrznie postaci na tle przepięknych miejsc.
https://vod.tvp.pl/video/kobieta-rys,kobieta-rys,59573197

Zasady konkursu w skrócie
Konkursu przeprowadzony zostanie dwóch kategoriach – wiersza i prozy oraz w trzech grupach wiekowych:
1) do lat 12;
2) od 13 do 17 lat;
3) od lat 18.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie (do pobrania tutaj).
https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-jozefa-mikowa-krolowa-orawy-w-80-rocznice-bohaterskiej-smierci-jozefy-mikowej/

Termin
Prace należy dostarczyć do 22 września br. (decyduje data stempla pocztowego).
Nagrody
• I nagroda – 1.800 zł
• II nagroda – 500 zł
• III nagroda – 400 zł

Drukuj stronę Drukuj stronę