Ogólnopolski Konkurs Literacki „Józefa Mikowa – Królowa Orawy” w 80. rocznicę bohaterskiej śmierci Józefy Mikowej

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki „Józefa Mikowa – Królowa Orawy” w 80. rocznicę bohaterskiej śmierci Józefy Mikowej.

Cele Konkursu:

a.       uczczenie 80. rocznicy śmierci Józefy Machay-Mikowej;

b.      zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią Józefy Mikowej, z jej patriotyzmem, pracą społeczną i obywatelską, duchowością, charyzmą i bohaterstwem;

c.       inspirowanie do aktywności twórczej;

d.      rozbudzanie wrażliwości na postawy moralne Józefy Mikowej i podzielenie się osobistymi przemyśleniami na ten temat  w formie artystycznego przekazu;

e.      zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym;

f.        popularyzowanie kultury języka i piękna polskiego słowa – literackiego i gwarowego;

g.       promowanie twórczości artystycznej i talentów literackich;

h.      wzmacnianie pozycji literatury i kreowanie poezji na atrakcyjną formę artystycznego wyrazu;

Konkurs ma charakter ogólnopolski. W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, piszący w języku literackim lub gwarze.

Drukuj stronę Drukuj stronę