Orawski Dzień na Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych "Gorolski Święto" w Jabłonkowie w Czechach

Orawski Dzień na Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto” w Jabłonkowie w Czechach

4 sierpnia 2023 roku w Jabłonkowie w Czechach miał miejsce Dzień Orawski w ramach trzydniowych Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”, którego wspólną organizację powierzono gminie Lipnica Wielka (PL), Oravskiej Polhorze (SK) oraz Muzeum – Orawski Park Etnograficzny (PL).

Staraliśmy się pokazać bogactwo i piękno naszej wspaniałej orawskiej kultury w jak najlepszy sposób. Nie zabrakło orawskiej muzyki, tańca, kuchni, kultury, działalności artystycznej i promocji.

W ramach dnia orawskiego w Domu Polskim (PZKO) miało miejsce Seminarium Etnograficzne nt. dziedzictwa kulturowego Górnej Orawy. W seminarium wystąpili prelegenci: Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz przedstawiciele zubrzyckiego skansenu: Leszek Janiszewski i Marcin Kowalczyk.

Potem już w Lasku Miejskim w Jabłonkowie prezentowały się orawskie grupy folklorystyczne: Gajdošská ľudová hudba Beskýd – Oravská Polhora, Zespół Orawianie im. Heródka (Lipnica Wielka) oraz Muzyka Orawska Arva. We wspólnym programie natomiast, pokazującym obrzędy pasterskie związane z wypasaniem wołów na halach babiogórskich pt. „Wolorzeˮ, wystąpili: Orawska Grupa Teatralna, Muzyka Orawska Arva, Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej na Orawie oraz Gajdošska ľudova hudba Javorina.

W „Lasku” również, każdy odwiedzający imprezę, mógł zasmakować pysznych orawskich „jodeł” na degustacji kulinariów KGW Lipnica Wielka i KGW Oravská Polhora.

Było też orawskie stoisko promocyjne Gminy Lipnica Wielka oraz przez wszystkie trzy dni festiwalu: warsztaty regionalne Orawskiego Parku Etnograficznego oraz prezentacja orawskiej twórczości ludowej artystów: Magdaleny Kostrzewy Smreczak i Mariana Smreczak.

Na koniec piątkowego dnia miała miejsce „Muzykula”, czyli posiady przy watrze z udziałem naszych kapel oraz innych kapel zgromadzonych wokół wielkiego ogniska. Wszyscy, jak jedna wielka rodzina zgromadzili się w myśl idei: folklor łączy ludzi.

Dodatkowo w sobotę w godzinach 13.00-14.00 Zespół Orawianie poprowadził Szkołę tańców orawskich.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie i zaufanie, a szczególnie Panu Leszkowi Richter z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach, Prezesa Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO oraz Kierownika Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO Jabłonków.

fot. Jan i Monika Świdroń

fot. www.zwrot.cz

fot. Ewa Magiera

Drukuj stronę Drukuj stronę