„Orawski dzień” – #ProjektPartiota realizowany we współpracy ze Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

„Mików destamynt nuta po nucie, jako pociorki”(Robert Kowalczyk) Dzień Orawski w naszej szkole poświęciliśmy postaciom bohaterskich Polaków i Orawian, mieszkańcom Lipnicy Wielkiej – Józefinie i Emilowi Mikom. Wypełniali oni swoje nauczycielskie, społeczne i patriotyczne ideały aż do tragicznej śmierci z rąk niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. Emil po aresztowaniu zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1941r., jego prochy rozsypano po okolicznych polach, podobnie jak szczątki tysięcy innych ofiar faszyzmu. Józefina aresztowana przez gestapo, więziona i brutalnie przesłuchiwana w katowni polskich patriotów Palace w Zakopanem, dobita zastrzykiem fenolu w więzieniu na Montelupich w Krakowie w 1942r., pochowana przez księdza Ferdynanda Machaja na cmentarzu Salwatorskim, za swoją niezłomność nazwana przez Niemców „twardą kobietą”. Szczególną okazją do uczczenia lipnickich pedagogów jest mijająca w 2021r. osiemdziesiąta rocznica śmierci Emila Miki. Józefina i Emil byli zwyczajnymi ludźmi, a okazali się niezłomnymi bohaterami – bojownikami o polskość na terenie Orawy. Nasza uroczystość rozpoczęła się recytacją wierszy poświęconych Józefinie i Emilowi Mikom. Teksty poetyckie wygłosili uczniowie klasy VIII b: Magdalena Janowiak, Kinga Janowiak oraz Robert Karlak. Autorski wiersz pt. „Nauczyciel” zaprezentowała uczennica kl. VI Julia Pawlak. Tę część spotkania grą na skrzypcach i śpiewem uświetniły Sandra Diurczak i Agata Żurek z kl. V. Do opowieści o życiu i dokonaniach naszych bohaterów wykorzystano prezentację multimedialną, którą poprowadziła Anna Cymerman. W dalszej części programu wystąpiły uczennice z klas młodszych: Zosia Kuliga i Karolina Klozyk, które wygłosiły gwarą wiersze o pięknie orawskiego świata. Młode skrzypaczki Karolina Klozyk, Aleksandra Mikłusiak, Agata Żurek i Sandra Diurczak wygrywały piękne melodie orawskie i śpiewały pod kierunkiem swojego nauczyciela – Daniela Mateji. Podczas akademii wykorzystano teksty poetyckie Emila Kowalczyka oraz Roberta Kowalczyka. Uczniowie i nauczyciele oddali hołd miłośnikom regionalizmu i bojownikom Ziemi Orawskiej prezentując piękne stroje regionalne. Młodzi artyści zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami. Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali słowa podziękowania od dyrektora szkoły Łukasza Klozyka, który zwrócił uwagę na fakt, iż Józefina i Emil Mikowie są również dzisiaj, po stu latach, wspaniałymi wzorami do naśladowania, a ich krótkie życie było niezwykle bogate i wartościowe. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Marzena Bąk – wizytator Kuratorium Oświaty, która wyraziła uznanie dla zasług naszych bohaterów i zachęciła uczniów, aby nie zakopywali talentów, lecz rozwijali swoje pasje, jak to czynił Emil Mika.

A. Cymerman

Drukuj stronę Drukuj stronę