Orawskie inspiracje – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej beneficjentem programu MKIDN 2021 „Partnerstwo dla książki”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej zostało beneficjentem programu MKIDN 2021 „Partnerstwo dla książki”. W związku z tym, już w kwietniu, rozpocznie się realizacja zadania pn. „Orawskie inspiracje”. W ramach projektu zostaną zorganizowane: warsztaty tworzenia gry mobilnej na podstawie orawskich legend i podań, warsztaty fotograficzne i wystawa plenerowa – książka w pejzażu Orawy, warsztaty filmowe i nagranie etiudy filmowej tematycznie związanej z orawską literaturą regionalną, młodzieżowe czytanie performatywne na Orawie utworów Cypriana  Norwida w 200. rocznicę urodzin poety,  zajęcia plastyczne  dla dzieci i młodzieży, tworzenie orawskiej książki obrazkowej.
Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Drukuj stronę Drukuj stronę