Perły Samorządu 2023

Perły Samorządu 2023

„PERŁY SAMORZĄDU” ROZDANE. SKARBNIK JANUSZ PAKOS ORAZ WÓJT MATEUSZ LICHOSYT WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU!

W czwartek, 1 czerwca br., po raz jedenasty ogłoszono ranking konkursu Perły Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

Z dumą informujemy, iż Janusz Pakos, Skarbnik Gminy Lipnica Wielka, zdobył I miejsce w kategorii Skarbnik Samorządu 2023 – gminy wiejskie, a Wójt Mateusz Lichosyt, otrzymał po raz trzeci Wyróżnienie w kategorii Włodarz – gminy wiejskie.

Niewątpliwie wielkim sukcesem dla nas jest tak wysokie wyróżnienie dla Skarbnika, ale również to, że po raz trzeci z rzędu Wójt Gminy jest uhonorowany wyróżnieniem!

Udział w rankingu jest bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.

Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.

Przy ocenie włodarzy pod uwagę brane były takie kryteria jak: umiejętności menadżerskie, skuteczność w zabieganiu o poparcie dla planów rozwoju gminy, konsekwencje w realizowaniu celów, sposób zarządzania urzędem i aktywną współpracę ze społecznością lokalną. Podstawą oceny była dość skomplikowana ankieta, która zawierała wiele pytań otwartych i zamkniętych dotyczących m.in. sposobu zarządzania instytucją, finansów, gospodarki, ochrony środowiska, edukacji, wykorzystania potencjału społecznego oraz kompleksowych działań na rzecz podnoszenia standardów życia, a także na podstawie danych uzyskanych z Ministerstw.

Doceniono tych samorządowców, których sukcesy przekładają się na poprawę życia mieszkańców czy zwiększenie jakości obsługi urzędu. Wysokie miejsce w rankingu wójta Mateusza Lichosyta świadczy o bardzo dobrze wykonywanej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie jej problemów i podejmowaniu skutecznych działań, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

(oprac. A.P.)

Drukuj stronę Drukuj stronę