- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy – instrukcja dla użytkowników.