Pilotażowy projekt „Odkrywam Małopolskę” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Gmina Lipnica Wielka pozyskała po raz drugi środki finansowe na pilotażowy projekt „Odkrywam Małopolskę” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.


Dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł zostanie przeznaczone na zorganizowanie wyjazdów na wycieczki szkolne do ciekawych zakątków Małopolski (m.in. do Ojcowa, Krakowa, Zakopanego i Oświęcimia). Wycieczki będą organizowane w każdej szkole podstawowej na terenie naszej gminy. Realizacja projektu rozpocznie się już końcem września 2021 r. Szczegóły dostępne u dyrektorów szkół.


Projekt umożliwi uczniom poznanie własnego regionu, środowiska przyrodniczego, małopolskich tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogaci wiedzę o Małopolsce, a tym samym utrwali potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Drukuj stronę Drukuj stronę