Plan polowań Koła Łowieckiego „RYŚ”

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję zgodnie z art.42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U z 2020 r. poz.1683 z późn. zm.), że Koło Łowieckie „RYŚ” przeprowadzi polowania zbiorowe:

dataRozpoczęcie polowań godz.miejsce
03.09.202219:00Oczko wodne nad Zalewem
10.09.202218:30Oczko wodne nad Zalewem
17.09.202218:30Oczko wodne nad Zalewem
24.09.202218:00Oczko wodne nad Zalewem
01.10.202218:00Oczko wodne nad Zalewem
08.10.202217:30Oczko wodne nad Zalewem
15.10.202217:30Oczko wodne nad Zalewem
22.10.202217:30Oczko wodne nad Zalewem
29.10.202217:30Oczko wodne nad Zalewem

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica Wielka, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnica Wielka.

Drukuj stronę Drukuj stronę