Podpisanie umowy na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”,

W dniu 15 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka została podpisana umowa na realizację projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej Karolina Kowalczyk, oraz ze strony Operatora – Fundacji Rozwoju Domokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego: Pani Ewelina Dańko i Bartosz Kosiński.

Cieszymy się, iż nasza gmina wraz z innymi gminami w tym projekcie będzie mogła rozwijać się cyfrowo. Szczegóły wkrótce.

Drukuj stronę Drukuj stronę