Podpisanie umowy w Związku EUROREGIONU Tatry o dofinansowanie mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę”

W dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Związku EUROREGIONU Tatry w Nowym Targu, Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt podpisał umowę o dofinansowanie mikroprojektu „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w wysokości 49 766,54 euro. tj.85% kosztów kwalifikowanych. Drugostronnie umowę podpisywał Pan Michał Stawarski, dyrektor biura Związku Euroregion Tatry. Gmina Lipnica Wielka, chcąc zapewnić dalszy rozwój turystyki i współpracę polsko-słowackich projektów wystąpiła z inicjatywą do Obec Bobrov aby zrealizować kolejny projekt. Obecnie w ramach projektu „Odkrywaj z nami Orawę” zmodernizowane zostanie źródełko Piotra Borowego oraz plac na polanie pod Babią Górą, gdzie organizowane jest Święto Pasterskie i zatrzymują się tam turyści oraz mieszkańcy Orawy wędrując ścieżkami i szlakami Babiej Góry. Dzięki temu projektowi uzupełniona zostanie infrastruktura rekreacyjna przy transgranicznych szlakach rowerowych i pieszych, która dawać będzie możliwość aktywnego korzystania ze wszystkich walorów Gminy Lipnica Wielka i Orawy.
(E.M.)

Drukuj stronę Drukuj stronę