Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata

Za nami akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata w Gminie Lipnica Wielka”, która odbyła się w dniach 9-11 maja 2024 r., mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, jak co roku, wydał uczestnikom rękawice ochronne, worki do zbierania odpadów oraz drobne upominki. Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część Gminy Lipnica Wielka, w tym tereny szkolne i ich otoczenia, pobocza oraz nadrzecza.

Do akcji chętnie przyłączyli się indywidualni mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka, a także:
• Seniorzy z Klubu „Aktywny Senior”,
• Młodzieżowa Rada Gminy,
• Uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej,
• Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Kiczorach grupa Pszczółki i grupa Żabki,
• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
• Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej
• Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach
• Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury, Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji będzie nas jeszcze więcej.

Dbajmy razem o środowisko!

(J.M-P.)

Drukuj stronę Drukuj stronę