Polsko-Węgierski obóz językowy na Orawie

Od 1 do 4 września w Lipnicy Wielkiej odbędzie się „Polsko-węgierski obóz językowy” dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Weźmie w nim udział młodzież ucząca się języka węgierskiego. Obóz będzie miał charakter międzynarodowy, podczas którego obok zajęć lekcyjnych planowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: wycieczki, dyskusje. Celem programu jest lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych.

Projekt zakłada pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej. Polsko-węgierskie warsztaty językowe będą bardzo różnorodne. Nauka języka poprzez zabawę, gry terenowe, wycieczki, zwiedzanie miejsc związanych z kulturą węgierską. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Obóz polsko-węgierskie będzie dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty. Efektem programu będzie również lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych, budujących i wspierających w swoich krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Drukuj stronę Drukuj stronę