Polsko-Węgierskie Święto. Orawskie Ścieżki Wacława Felczaka

W Lipnicy Wielkiej we wrześniu zostanie zorganizowany obóz dla młodzieży z Polski i Węgier w ramach projektu „Orawskie ścieżki Wacława Felczaka”. W zadaniu tym planuje się działania rozpowszechniające wiedzę o prof. Wacławie Felczaku oraz pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji, propagowanie historii, kultury i współpracy młodzieżowej.

Zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do pogłębienia współpracy polsko-węgierskiej. Wystawa plenerowa o działalności kurierskiej prof. W. Felczaka, szczególnie związki z Orawą w jego działalności kurierskiej w czasie II wojny światowej. Obóz młodzieży z Polski i Węgier, w ramach którego przewiduje się warsztaty regionalne, historyczne, wycieczki, opracowanie gry edukacyjna o Wacławie Felczaku.  Odbędzie się również polsko-węgierska wieczornica „Orawskie ślady Wacława Felczaka”, z występami zespołów z Polski i Węgier, pokazem kuchni polskiej i węgierskiej, wspólną nauką tańca. Już dzisiaj zapraszamy 4 września na plac Piotra Borowego i do amfiteatru na polsko-węgierskie święto.

Projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Drukuj stronę Drukuj stronę