Popołudnie w bibliotece

Popołudnie w bibliotece

Pod takim hasłem dnia 10 maja br. w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyło się spotkanie Czytelników naszej Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Seniorów z Klubu „Aktywny Senior” z Panią kustosz Jadwigą Pilch w ramach projektu „Historycznie zaczytani”. Po powitaniach uczestnicy obejrzeli spot promujący projekt.

W programie znalazła się projekcja filmu pt. „Wiosna na Orawie” z 1971 roku, przedstawiającego orawski krajobraz wiosną, pracę Orawiaków na roli, zwyczaje i obrzędy okraszone tańcami, muzyką i śpiewem. W dalszej części spotkania Pani kustosz niezwykle ciekawie opowiadała o Orawie, jej kulturze, literaturze, a szczególnie ludziach. Podczas swojego przybycia na Orawę pod koniec lat sześćdziesiątych swoją fascynację wyraziła w słowach: Zastałam Orawę taką cudowną, drewnianą, zabytkową, artystycznie ukształtowaną, z niezakłóconymi przestrzennie układami wiejskimi, z ludźmi czekającymi na każdego przybysza z poczęstunkiem, opowieścią, przyśpiewkami, dzielącymi się od serca wszystkim.

Kolejnym punktem prelekcji była prezentacja utworów literackich o tematyce orawskiej
m.in.: „Nasza przeszłość 78”, „Zagadnienia z kultury Podhala, Spisza i Orawy”, periodyk „Orawa” i inne. Zebrani wykazali duże zainteresowanie wykładem Pani kustosz dotyczącym przedstawionej literatury. Na zakończenie jedna z pań seniorek zadeklamowała wzruszający wiersz o przemijaniu życia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Lipnica Wielka, Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej- partnera w ramach realizacji projektu „Historycznie zaczytani”.

Wydarzenie to świetnie wpisuje się w ogólnopolski XIX Tydzień Bibliotek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Drukuj stronę Drukuj stronę