Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

PL – Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim,

SK – Zlepšenie bezpečnosti na poľsko-slovenskom pohraničí

PARTNER WIODĄCY (PL): Gmina Lipnica Wielka
PARTNER (SK): Obec Bobrov

Umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego podpisano 21.07.2022 w Nowym Targu.

Czas trwania projektu: od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 34.850,11 EURO w tym dofinansowanie z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 72,38 % (25.224,50 Euro)
  • Środków Budżetu Państwa 5% (1.742,50 Euro)
  • Wkład własny budżetu gminy 22,62% (7.883,11 Euro)

W ramach mikroprojektu zrealizowano:

  1. Kwalifikowany KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zrekrutowano 60 osób i przeprowadzono: cykl zajęć 66 godz., egzamin oraz wydanie certyfikatu – uzyskanie tytułu ratownika. Ponadto w trakcie szkoleń uczestnicy otrzymali wyżywienie.

  1. Bezpiecznie quadem

Zakupiono quada wyposażonego w system nawigacji satelitarnej. Zorganizowano wspólne manewry strażackie: w sierpniu w Lipnicy Wielkiej oraz we wrześniu na Słowacji w partnerskiej gminie Bobrov.

Zakupiony quad dla OSP zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańcom pogranicza. Na naszym terenie taki sprzęt jest niezbędny w celu szybkiej pomocy potrzebującym, umożliwia podejmowanie szybkich, sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych w terenach górskich, w których brak jest możliwości dotarcia bez posiadania odpowiedniego sprzętu i odpowiednio wyszkolonych osób.

Drukuj stronę Drukuj stronę