- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Premiera filmu o Józefinie i Emilu Michach „W nas wzór musi powstać” oraz promocja czwartego wydania „Pieśni Orawskich”

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają

na premierę filmu w ramach Filmoteki Małopolskiej

o Józefinie i Emilu Michach

„W nas wzór musi powstać”

oraz promocję czwartego wydania

„Pieśni Orawskie” Emila Miki

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 czerwca 2022 roku, godzina 19.00

Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej