- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Program debaty pt. „Społeczeństwo obywatelskie jako integralny element prawidłowego funkcjonowania samorządu lokalnego – kiedyś i dziś”