Projekt „Inwestycja w przyszłość szansą na zmianę” realizowany przez Ośrodek Pomocy

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu – 1,012,619.74
Wartość dofinansowania z UE – 60,719.74


Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023.

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Lipnica Wielka  w okresie realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Główny rezultat projektu – efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników projektu – 34 % w wymiarze społecznym i 25% w wymiarze zatrudnieniowym.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE OPS

Drukuj stronę Drukuj stronę