Prośba o wypełnienie ankiety: Kompetencje cyfrowe w mojej gminie

Szanowni Państwo,

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dzięki temu nasza placówka uzyskała bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników – pod kątem rozwoju oferty dla mieszkańców.

Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Jednym z elementów prac jest niniejsza ankieta, oceniająca możliwości, potrzeby i oczekiwania mieszkańców względem gminnej oferty kulturalnej i w zakresie edukacji cyfrowej, w szczególności w kontekście działalności naszej instytucji. Prosimy wszystkich obecnych i potencjalnych klientów naszej placówki o wypełnienie ankiety w terminie do 5 czerwca (niedziela) włącznie. Zajmie to Państwu 5-10 minut.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU!

Link do ankiety: Ankieta „Kompetencje cyfrowe w mojej gminie” (google.com)

Drukuj stronę Drukuj stronę