Przegląd Palm Wielkanocnych w gminie Lipnica Wielka

Organizatorzy tegorocznego konkursu zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych dwóch parafii w gminie Lipnica Wielka do wzięcia udziału w Przeglądzie Palm Wielkanocnych. Z racji obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz obostrzeń nie możemy zorganizować normalnej formuły konkursu. Ale z racji Państwa licznych zapytań postanowiliśmy przeprowadzić konkurs w nieco odmiennej formie. Prosimy o uważne przeczytanie regulaminu! W razie pytań prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej: 18 26 346 38

Organizatorzy: 
Parafie gminy Lipnica Wielka
Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt 
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Cele przeglądu: 
–         kultywowanie tradycji święcenia i przygotowywania palm 
–         kultywowanie dawnych wzorów wykonywania palm 
–         aktywizacja życia kulturalnego w gminie 

Termin i Formuła: 

Palmy można składać do Domu Ludowego od poniedziałku 22.03 do czwartku 25.03

od poniedziałku 22.03 do środy 24.03 w godzinach 8.00-15.00

w czwartek 25.03 do godziny 12.00 (w siedzibie GCK)

Ze względu na wyjątkową specyfikę tegorocznego przeglądu i miejsce przechowywania ich w Domu Ludowym wysokość Palmy nie może przekroczyć 2 metrów.

Ocena palm nastąpi w Domu Ludowym w dniu 25.03 (czwartek) w godzinach popołudniowych.

Palmy należy odebrać przed poświęceniem, w dniu 26.03 do godziny 15.00

Ocena: 
–         do oceny palm Organizatorzy powołają Komisje 

–         każda palma musi mieć przyczepioną karteczkę z imieniem i nazwiskiem / nazwą instytucji / wiekiem / Szkołą – palmy bez podpisu nie będą oceniane!!!
–         przy ocenie palm wielkanocnych brane będzie pod uwagę tradycyjne zdobnictwo oraz tradycyjny materiał (np. drzewo wierzbowe) z którego wykonana jest palma; tradycyjne winny być wszystkie dodatki, z których budowano palmy 
–         materiał, sposób wykonania i kształt muszą być zgodne z lokalną tradycją 
–         niedopuszczalne są współczesne, sztuczne materiały 
–         pod ocenę będą brane zarówno tradycyjne elementy, jak i ogólny wyraz artystyczny 
–         werdykt komisji jest nieodwołalny,  niezaskarżalny i ostateczny – lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie gminy www.lipnicawielka.pl

Kategorie oceny:  
–      Instytucje i osoby prywatne (w tym dzieci)

  Nagrody: 
nagrody pieniężne lub rzeczowe 

Drukuj stronę Drukuj stronę