Przepiękne Dożynki 2023 w Skoczykach

Przepiękne Dożynki 2023 w Skoczykach

W dniu 10 września 2023 roku w Gminie Lipnica Wielka odbyły się 24. Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz z Turniejem Sołectw.

Gospodarzem Święta Chleba było Sołectwo Skoczyki, a organizatorami: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Sołtys Sołectwa Skoczyki Eugeniusz Węgrzyn wraz z Radą Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

A trzeba przyznać, że sołectwo Skoczyki przygotowało dożynki wzorcowo, z wielkim zaangażowaniem swojej społeczności i nieprawdopodobną determinacją i oddaniem. Ich zapał i poświęcenie, wraz z sołtysem Eugeniuszem Węgrzynem na czele, powinny stanowić wzór dla innych.

Całość imprezy rozpoczął uroczysty przejazd wozów i urządzeń rolniczych ze Skoczyków do Kościoła, któremu towarzyszyła radość i muzyka przedstawicieli poszczególnych sołectw. Starości Dożynek: Bożena Lichosyt i Eugeniusz Węgrzyn w towarzystwie Wójta Gminy Mateusza Lichosyta jechali na przodzie oznajmiając całej wsi, że dziś dzień dożynek. Następnie, w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Bargiela, odprawiono uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną, dziękując Bogu za tegoroczne plony.

Następnie, już na Amfiteatrze, odbyła się dalsza część imprezy. Zaproszeni goście oraz gospodarze podzielili poświęcony chleb i poczęstowali wszystkich uczestników imprezy.

W programie artystycznym na scenie kolejno prezentowali się: Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej, Muzyka Lipnicka oraz Muzyka Zespołu Orawianie im. Heródka, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Wielkiej – Skoczykach, Kurpiowski Zespół Pod Borem z programem „Żniwa na Kurpiach”, Klub Seniora z Lipnicy Wielkiej, Małolipnicka Rodzina Kolpinga z Lipnicy Małej, a na koniec zagrał Zespół Eden. Rozegrano również dla publiczności konkurs „Jak to sie nazywo?” przygotowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej.

Podczas imprezy wręczono również Społecznika Roku w Gminie Lipnica Wielka za rok 2022. W tym roku tytuł przypadł Ochotniczej Straży Pożarnej Lipnica Wielka – Przywarówka, a o odbiór poproszono zasłużonego dla straży w Przywarówce Wiktora Kramarza. Dla Pana Wiktora cała publiczność odśpiewała zasłużone „Sto lat”.

W ramach Święta Chleba przeprowadzono również Turniej Sołectw. Dziesięcioosobowe drużyny zmagały się w następujących konkurencjach: robienie masła, przyśpiewka dożynkowa, młócenie zboża, kręcenie powrósła, rzut rzepą do koszyka, toczenie bala, skoki w workach na rzepę. Zupełnie poza konkursami sołtysi pokazali nam jak wygląda klepanie kosy i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Turniej sołectw oceniała Komisja w składzie: Franciszek Skoczyk – Przewodniczący, Krzysztof Wojdyła i Monika Klapisz, a konkurs przyśpiewki Stanisława Kucek, Jan Kuliga i Karolina Kowalczyk.


Ostatecznie Turniej Sołectw zakończył się następującymi wynikami:

I miejsce – Sołectwo Centrum

II miejsce – Sołectwo Skoczyki

III miejsce  Sołectwo Murowanica

IV miejsce – Sołectwo Kiczory

V miejsce – Sołectwo Przywarówka

Przeprowadzono również szereg konkursów dodatkowych: na najsmaczniejsze wypieki domowe, na najlepsze wyroby z sera, na najlepszą nalewkę oraz bukiety kwiatowo-zielne (wyniki poniżej, a nagrody do odebrania w Gminnym Centrum Kultury po pierwszym października 2023). Te konkursy oceniała Komisja w składzie: Bożena Solawa, Stanisława Kucek i Monika Zelek.

Nagrodzono również Najlepszych gazdów 2023 wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw oraz Najładniejsze domostwo w Gminie Lipnica Wielka. W tym roku wyróżniono:

Najlepsi Gazdowie roku 2023:

Sołectwo Murowanica: Emilia i Franciszek Janowiak

Sołectwo Centrum: Emilia i Jan Łyś

Sołectwo Skoczyki: Maria i Augustyn Styruła oraz Wanda i Kazimierz Kuliga

Sołectwo Przywarówka: Barbara i Mirosław Brenkus

Sołectwo Kiczory : Melania i Augustyn Jasica

Najładniejsze domostwa roku 2023:

1. miejsce – kategoria ogródków zagrodowych: Stanisława Szlachta

1. miejsce – kategoria ogródków mieszanych: Anna Boś

Nie zabrakło stoisk kulinarnych wraz z degustacją potraw przygotowaną przez gaździny z Sołectwa Skoczyki, Koło Gospodyń Wiejskich, pokazu dawnych sprzętów rolniczych oraz wielu atrakcji i animacji dla dzieci i pięknej atmosfery stworzonej przez uczestników Święta Chleba oraz konferansjerów Aleksandry Pażuchy oraz Bartłomieja Hrustka.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną: strażakom z Przywarówki i Centrum oraz wszystkim zaangażowanym, szczególnie sołectwu Skoczyki, w przygotowanie Święta Chleba i udekorowanie placu imprezy. Dziękujemy Orawie.tv za obecność i wsparcie medialne.

To były niesamowite dożynki, każdy zauważył nakład pracy włożony w ich przygotowanie. Skoczyki! Byliście wspaniali!!!

(K.K.)

Konkursy w ramach Turnieju Sołectw 2023

Robienie masła:

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Centrum

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Skoczyki

V miejsce – Przywarówka

Młócenie zboża:

I miejsce – Murowanica

I miejsce – Centrum

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

Kręcenie powrosła:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

IV miejsce – Kiczory

V miejsce – Murowanica

Przyśpiewka dożynkowa:

I miejsce – Skoczyki

I miejsce – Przywarówka

II miejsce – Centrum

III miejsce – Murowanica

III miejsce – Kiczory

Rzut rzepą do koszyka:

I miejsce – Przywarówka

II miejsce – Murowanica

III miejsce – Centrum

IV miejsce – Skoczyki

V miejsce – Kiczory

Tocenie bola siana:

I miejsce – Skoczyki

II miejsce – Centrum

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Kiczory

V miejsce – Przywarówka

Skoki w workach na rzepe:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Centrum

III miejsce – Skoczyki

IV miejsce – Kiczory

V miejsce – Przywarówka

Pozostałe Konkursy Dożynkowe 2023:

Najsmaczniejszy wypieki domowe (chleb, pampuch, zawijaniec):

I miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

I miejsce – Skoczyki (Dominika Spyrka)

II miejsce – Przywarówka (Maria Karkoszka)

II miejsce – Przywarówka (Barbara Brenkus)

II miejsce – Skoczyki (Eugeniusz Wegrzyn)

II miejsce – Skoczyki (Marta Spyrka)

II miejsce – Skoczyki (Albina Wegrzyn)

III miejsce – Centrum (Grażyna Szklarczyk)

III miejsce – Przywarówka (Aneta Węgrzyn)

Najlepsza nalewka:

I miejsce – Przywarówka (Aneta Wegrzyn)

I miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

I miejsce – Skoczyki (Dominika Spyrka)

II miejsce – Skoczyki (Marta Spyrka)

III miejsce – Centrum (Lidia Scechura)

III miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

IV miejsce – Centrum (Grażyna Szklarczyk)

IV miejsce – Skoczyki (Euganiusz Węgrzyn)

IV miejsce – Centrum (Danuta Orawiec)

Najlepsze wyroby z sera:

I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

II miejsce – Przywarówka (Maria Karkoszka)

II miejsce – Skoczyki (Marta Spyrka)

III miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

Bukiet kwiatowo-zielny:

I miejsce – Skoczyki (Anna Bodek)

II miejsce – Centrum (Lidia Scechura)

II miejsce – Przywarówka (Łucja Bandk)

III miejsce – Centrum (Marlena Skałka)

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich

III miejsce – Centrum (Beata Michalak)

IV miejsce – Skoczyki (Beata Dunaj)

IV miejsce – Przywarówka (Józef Karkoszka)

fot. Kamil Kuś Orawa.tv

Drukuj stronę Drukuj stronę